кака (несв.)

Филистејците се како дечињата во шегобијната македонска песна: сите клечат, сал едно кака.
„Светилничар“ од Ристо Лазаров (2013)
- А, ако ми се кака? Кој ќе ме избрише?
„Јас - момчето молња“ од Јагода Михајловска Георгиева (1989)